Kuthumi-Agrippa

Lord Kuthumi-Agrippa
4:4 Smaragdstrålens Lovprisning
Kanaliseret gennem Michelle Eloff © Oversat af Helleh Kjær Hansen
Kanaliseret i Johannesburg, Sydafrika d. 25. marts 2010 for aktivering, der finder sted d. 4. april 2010
Copyright bemærkning
For at finde ud af mere om Michelle Eloff og The Lightweaver, kan du besøge
www.thelightweaver.org
 


Jeg er Kuthumi-Agrippa, og jeg kommer frem på strålerne af kærlighed og visdom for at hilse på hver enkelt af jer på dette tidspunkt og bringe jer velsignelserne af transformation, forvandling, opstigning og dejlige velsignelser.
Vær hilset, elskede kære.

Og det er med stor glæde og fornøjelse i vore hjerter, at vi kan samles med hver enkelt af jer på denne dag, idet vi holder jer fast i Kristus hjerte og i Guds hænder.

Elskede lysarbejdere. tiden kommer hurtigt til det punkt, hvor alle energier skal forenes til én dynamisk styrke af kærlighed, som trækker på denne kilde fra midten af Fader/Moder Guds lys.

Hver og én af jer holder en hellig signatur af guddommelighed og sandhed i jer. Det er disse signaturer, som nu skal fusionere for at skabe den kollektive signatur, som vil nedbryde Illuminati Matrix, så vi helt kan forankre den nye smaragd stråle af kærlighed og sandhed.

Hvert eneste skridt, du tager på din vej af healing og bliver mere dybsindig bevidst om dig selv, giver mulighed for disse dynamiske nye energier at rodfæste sig solidt i den kollektive bevidstheds matrix. Men fordi så mange af den menneskelige race stadig er fanget i Illuminati Matrix, er det afgørende, at hver enkelt af jer dynamisk hæver jer ind i en verden af større bevidsthed og et mere udvidet kendskab til de potentialer, der ligger indeni jer.

Illuminati Matrix består nu af alle de energier og programmer, som bevidst blev skabt af magthaverne, der valgte ikke at frigive sandheden, fordi de frygtede, at det ville svække dem og forlade dem stående uden det, som de så dybt begærer.

Sandheden om magt er, at det ikke er noget, du besidder. Det er noget, som er naturligt inden i dig, som du udtrykker, og dynamikken af denne styrkede sjæl berører hjerterne af andre og giver muligheden for den samme proces af styrke at udfolde sig for dem. At besidde magt er at eje en andens lys, som ikke er i overensstemmelse med de højere riger af styrke.

Det er vigtigt, at du forstår, at dem, som vi kalder Illuminati, er dem, der er motiveret af de syv jerngreb i din verden. Disse jerngreb svækker det kollektive, og svækker det enkelte individ, som er motiveret af disse kvaliteter. Selvom de ikke umiddelbart ser det, er tiden nu kommet, hvor begyndelsen af denne nye verden af lys vil afsløre disse mørkere aspekter af dem selv, og de vil falde.

Det er afgørende, at dette fald sker, så hver eneste sjæl igen kan tage deres retsmæssige position. Selvom dette vil ske, som faldet nu er, er der stadig mange, som ikke vil benytte sig af muligheden for at omfavne deres kraft. Derfor ligger ansvaret på jer, de vækkede, om at styrke jer selv mere end nogensinde før, for at holde den fulde kapacitet af lys til rådighed for jer, for at gennemføre sandhedens ældgamle signaturer ind i jeres fremtid, så det forjættede land kan blive manifesteret.

Det forjættede land er den verden, hvori du vil befinde dig, hvor andre af samme hjerte, samme sind og samme ånd vil gå sammen i et kollektivt fællesskab af kærlighed og genopbygge sandhedens paradigmer, og skabe de veje for andre at finde deres vej til deres sandhed. Fortvivl ikke over dem, der ikke vil benytte sig af denne mulighed, for det er en del af deres guddommelige plan. Det er en del af deres rejse for at forstå, hvad det at bo i den mørke verden betyder. Den mørke verden er den verden, hvor de syv jerngreb regerer. Hvor der er mangel på kærlighed, manglen på forståelse, med andre ord, en verden af uvidenhed.

Du har bevæget dig ud over disse dimensioner af kontrol. Selvom der stadig er dele af dig, der er omfattet af disse Illuminati prægninger, har du nu muligheden for at hæve dig langt op over det, og fra dit højere perspektiv være i stand til at observere, hvordan denne dynamik udspiller sig i de lavere verdener. Dette betyder, at dit lavere ego vil gennemgå en massiv forvandling, så du kan overskride den verden og opdage de højere aspekter af dit mest dynamiske selv.

Du har stadig en plan, et aftryk, der er styret af de syv planeters ånder, som kanaliseres igennem dig. Denne plan er, hvad der bestemmer din skæbne og dit karma i hver eneste inkarnation, du inkarnerer ind i. Men det, der gør denne tidslinje anderledes er, at du har muligheden for at hæve dig over den konstante drejning af det skæbnehjul. Du bevæger dig nu fra lavere skæbne ind i guddommelig skæbne, og selvom der stadig er udfordringer at møde, simpelthen fordi hvert niveau præsenterer dig for større muligheder for at vokse og bedre forstå dig selv, vil du opdage at, med disse udfordringer har du større reserver af mod, indre styrke, visdom, viden og kærlighed til at bevæge dig igennem dem, at besejre dem og løse dem med større lethed og i et langt hurtigere tempo, end da du var rodfæstet i den gamle verden, med andre ord i Illuminati Matrix.

Der er enorm forandring, der møder din planet på dette tidspunkt. Der er lande i din verden, som vil blive underkastet meget store ændringer. Nogle af disse ændringer vil blive voldelige, men dem, som er beskyttet af lysets riger, vil blive guidet til sikkerhedszoner. Derfor skal du ikke bekymre dig. Men det er vigtigt, at du er opmærksom og årvågen i disse tider af denne dekonstruktion. Afviklingen af Illuminati Matrix skal finde sted, for at Fønix kan hæve sig fra asken af den gamle verden og tage åndens ildkraft til dets nye plan af realisering i hjerterne af dem, som nu er vækket.

Dem, der stadig skal vækkes til dynamikken af deres større kraft, vil lede efter dig. Men som faldet finder sted, vil disse ændringer føre til begyndelsen af en ny tidslinje, en ny måde at styrke sjælen på, frigøre den fra flertalsstyret af det lavere ego, således at det højere ego har flertalsstyret.

Smaragdstrålen, som vi kommer med, har nu den sande essens af integritet, troskab, kærlighed og visdom. Indkapslet i denne smaragdstråle er en storslået massiv guldterning af lys. I midten af denne terning er en stjerne-tetrahedron lavet af platin. De energier, der udsendes fra denne platin stjerne-tetrahedron aktiverer den gyldne terning og udsender kraftfulde vibrationer gennem smaragdstrålen og skaber den nye verdens Illuminerede Matrix. Den nye orden af lys og sand kærlighed, visdom og indre mod.

Hver af jer vil have denne smaragdstråle, gyldne terning og stjerne-tetrahedron aktiveret i jeres hjertechakra. Dette vil løbe over de næste tolv måneder, og som hver måned passerer, vil du integrere et dybere niveau af denne meget kraftfulde styrke af den nye kilde af lys, kærlighed og visdom, som du har søgt i hele dit liv. Alt, hvad du har oplevet indtil dette tidspunkt, har forberedt dig til denne dynamiske reaktivering og genopbygning af en ny livsform. En form, i hvilken køretøjerne af dit større selv trygt kan blive konstrueret, plejet og styrket.

Disse vibrationer udsendt gennem dit energifelt vil afsløre for de højere dimensioner, at du er kommet, du er vågnet, du har valgt at hæve dig selv op over den gamle verdens begrænsninger, for at bevare den gamle visdom af de sande ordener af lys, kærlighed og visdom.

Smaragd Mysterieskolen er et sådant køretøj, hvorigennem disse store lærdomme vil blive leveret. Den Gyldne Tempellære er den gyldne terning, vi taler om, og platin stjerne-tetrahedronen er den energi afholdt i denne kanal og hendes maskuline modstykke, idet vi vil tilføre energi gennem disse to fysiske mennesker, der så udsender lyset til at berøre dem, der rejser fysisk til de hellige steder og fusionerer deres energier som grupper på disse steder. Derfor vil hver enkelt af jer, der rejser i det fysiske til de hellige steder med disse to personer, blive forlængelser af platin stjerne-tetrahedronen, og du er så indviet i det indre rige af ypperstepræstinden og præsten, og absorberer et aspekt af denne platin stjerne-tetrahedron og bliver en formidler af disse energier, og en repræsentant af det Gyldne Tempels indre kerne, hvorigennem disse store lærdomme vil strømme.

Hver af jer vil derefter blive tildelt en specifik Mester og Solærkeengel, som vil bære jer gennem de indvielser, ypperstepræsten og præstinder bringer frem, fra det centrale riges indre kerne af det centrale Galaktiske Center af Alt Som Er. Du vil vækkes til de indre kvaliteter indeni dig selv, som vil føre dig i retning af din skæbne, således at du, som repræsentant for denne centrale platinstråle kan undervise i det, som du har været designet til at levere, for at styrke menneskeheden endnu mere. Disse energier vil forlænge deres stråler ud til alle afkroge af jorden, hvor hver af jer er strategisk placeret på forskellige geografiske steder for at holde disse lys.

St. Germains 55 flammer, der for nylig er blevet høstet, frembringer fine tråde af ametyst og safir energi, som du også vil integrere med tiden. Disse tråde vil skabe en hellig vævning mellem dine chakraer og forene en storslået struktur af et nyt design, der bliver det Illuminerede Matrix. Platin stjerne-tetrahedronen aktiverer destruktionen af Illuminati Matrix, men vid, at som I står sammen i denne kraftfulde styrke af energi, holder I nettene, som holder dem, der allerede er trygge i sikkerhedszonerne af den nye verdens højere kvaliteter. Det er ikke til at sige, om vi udelukker nogen sjæl fra dette mønster. Alt vi siger, er at de af jer, der allerede er trådt ind i denne højere kvalitet, jeres plads er allerede gjort klar til jer. Denne mulighed er tilgængelig for hver eneste sjæl på planeten, uanset om de vælger at benytte sig af den eller ej, er helt deres individuelle valg.

Dine energier vil fortsætte med at højnes i et højt hurtigt tempo. Derfor er det vigtigt, at du følger dit instinkt og din intuition, og tillader kærligheden af dit sande jeg at skinne igennem. Dette er en tid af at nedbryde Illuminati Matrix i dig selv også, således at de dele af dig, der er bundet af falske trossystemer i det, der blev bygget, som har bundet dig til den gamle verdens uophørlige dramaer, nu vil begynde at falde væk. Enhver energi, som er frakoblet Illuminati Matrix, er derefter renset gennem platin vibrationerne og genforbundet til Illumination Matrix, hvor du vil få en ny rolle, en ny del af din skæbne som lederne af lyset i den nye verden af lys. Du vil skabe dette netværk, som vil udsende nogle af de mest kraftfulde stråler nogensinde registreret i jordens åndelige historie, langt større end Atlantis nogensinde var i stand til at udsende.

Faldet af Atlantis er indkodet i jordens netværk. Det var da Illuminati Matrix først var sat på plads. Derfor vender vi tilbage til faldet af Atlantis, og det fald vil gentage sig i visse henseender, ikke til hele sin fuldstændige destruktion, for der er tilstrækkeligt med lysarbejdere, vækket til den nye verden, til at være i stand til at stå fast i deres lys, i deres kraft og holde disse kraftfulde vibrationer.

Jeg, Lord Kuthumi-Agrippa, står iblandt jer alle som Kongen af Solærkeenglene. Min hær af Solærkeengle vil væves iblandt jer og frembringe de høje vibrationer af det gyldne lys, den gyldne tråd af gylden kærlighed og visdom, så de højere ordener af platinstrålen af viden kan komme til dig.

Hver af jer bliver bedt om, når jeg er færdig med denne transmission, inden for 24 timer efter at have hørt mine ord, at du sætter tid af til at gå ud et sted i naturen, hvor du skal sidde i stilhed i naturen, og du skal tilpasse dig med mig, påkalde min tilstedeværelse og den af Solærkeenglene. Kalde på St. Germain og den Højere Liga af smaragdstrålen.

Du skal forbinde dig med naturen, og åbne dit hjerte til at integrere denne smaragdstråle, ved at kalde den ind i dit hjertechakra, og tillade den at strømme gennem hver en fiber af dit væsen, og bringe pragten af dit sande jeg frem, så du mere bevidst kan tilpasse dig med vejen af de autentiske.

Denne vej vil bane vejen for dig til at følge i fodsporene af de sande mestre fra fortiden, nutiden og fremtiden. Dette er, når vi i naturen vil aktivere den nye smaragdstråle, den gyldne terning og platin stjerne-tetrahedronen.  Fra denne dag af, og hver måned frem, lige til den dag, du vil integrere et nyt niveau.

Hver gang der er en gruppe, som rejser fysisk til en anden geografisk lokalisation, vil den platin stjerne-tetrahedron blive forankret, rodfæstet i det valgte geografiske sted, og blive den aktiverende energi i det hellige sted over hvilket, den gyldne terning vil blive aktiveret, og omkring den, den nye smaragdstråle. Dette vil da forankre kvaliteterne af integritet, troskab og den sande kærlighed, vi taler om.

Det er disse energier, der skal løbe gennem venerne i Moder Jords krop for at tilføre hende energi igen, at genoplive de knækkede, svækkede, fornedrede dele af hendes krop, som er blevet misbrugt af Illuminati Matrix bevidsthed. Derfor, som hendes krop renser sig, vil du se dele af jorden ryste. Du vil se mange aspekter falde økonomisk, og i de lande, som nu må vækkes til lysets side, vil den mørke side dog først blive udsat for lys, for at erstatte det, der er blevet brudt ned.

Jeg gentager! Frygt ikke denne proces, som kommer. I vil alle være i sikkerhed, I vil være beskyttet. Det er kun dem, der vælger ikke at lytte, som vælger ikke at følge, og hvis vej det er, at være en del af det fald, som vil falde. Men det, du skal være vidne til, er simpelthen det fysiske køretøj, der gennemgår faldet. Sjælene vil blive fjernet, før nogen skade eller traumer vil påvirke essensen af deres sjæl. Det lyder måske dystert, som jammer og elendighed, men virkeligheden er, ædle kære, at du er blevet advaret om denne tids komme. Dette er begyndelsen af den store afslutning, for gennem denne store afslutning kommer den nye storslåede begyndelse. Men hvad der kommer ud af det, er en af jordens åndelige histories mest storslåede genfødsler.

I er trådene af det nye Illuminations Matrix. I er filamenterne af lys, gnister af energi, som kommer fra smaragdflammen, og som I forenes, samarbejder og fusionerer med dem af samme sind, hjerte og ånd, og I styrkes i antal, vil I se kærlighedens kræfter arbejde igennem jer og gå forud for ethvert mørke, som forsøger at genvinde sin oprindelige plads i verden. Faldet er begyndt, og her er vi, med jer alle, og giver jer vores højtidelige løfte om, at alt vil blive godt. At denne gang er kommet, fordi det er på tide.

Ikke alle steder på Moder Jords krop vil gennemgå disse dybe forskydninger. Der er mange steder som vil være sikre. Dette er også en del af omlægningen af Moder Jords netværk som en planet. Derfor, hvis du bliver bedt om eller inspireret til at flytte til en helt anden geografisk placering, er det fordi, du gen-væver de hellige netværk. Du gentilpasser strukturerne, der skaber det nye platin netværk af den nye verden af lys. Derfor fejrer vi denne pragtfulde tid sammen med jer alle. Vi takker hver af jer for at samles på dette tidspunkt og høre vores ord, og på dagen af den 4. april i hvert år, som vil komme over de næste ti år, vil der være en stor fejring af den styrkelse af Illuminations Matrix. Og den fjerde dag i hver måned, for de næste to år, vil styrke de energier i Moder Jords krop. Hvert helligt sted besøgt af dem, der har disse energier, vil forstærke lyset og intentionerne af dem, der samles i deres antal for at skabe den store oprejsning efter faldet.

Mange områder er klar til faldet. Mange af de mørke Illuminati Matrix højborge er smuldret. Du har set, hvordan dette udspiller sig, derfor er det, at vi opfordrer dig til ikke at frygte, hvad der vil komme, men at vide, at du har været vidne til noget af dette. At du vil blive mere opmærksom på, hvordan mørket, der er flyttet under jorden, så at sige, nu er udsat og vil komme til overfladen, fordi det er hævet ind i lyset. Og dette er, hvordan de kraftfulde stråler af kærlighed vil elske Illuminati Matrix til død så at sige.

Så gennem essensen af den almægtige kraft af Fader/Moder Gud forlænger vi dette kraftfulde lys ud til hver enkelt af jer, velsignende dig med disse stråler, styrke dit indre mod, din indre styrke og drivkraft til virkelig at kende dig selv, at udvide din bevidsthed om dig selv, din kærlighed til dig selv og din accept af dig selv på et helt nyt niveau, således at disse energier kan genantændes, blive genoplivet, blive fornyet med henblik på at rekonstruere den guddommelige orden af en ny verden motiveret af det højere ego, de højere kvaliteter af ånderne af alt i eksistens, ikke længere omfattet af mørkets uvidende verdener.

Vid, at de udfordringer, som du vil stå til ansigt overfor, vil være fra dem, der sidder fast i Illuminati Matrix, som vil betragte din nye måde at være på som meget truende. For når du kommer ind i din kraft, udfordrer det hvert mørkt aspekt i dem, der endnu ikke har nået niveauet af selvaccept, selvkærlighed og selvbevidsthed, som du har opnået.

Bliv ikke forstyrret af disse udfordringer. Tvivl ikke på dig selv. Bevæg dig ikke væk fra dit mod og dit lys, fordi disse udfordrer din kraft. Stå stærkt i denne kraft, fordi det er igennem at lede som et godt eksempel, ved at styrke dette lys, at du overvinder disse udfordringer, og du bliver den kærlighedskraft, man kan regne med. Mørket bliver opslugt af det, og du ophøjer dine energier til højere niveauer, og hæves over disse svækkende energikilder, der har holdt dig destabiliseret, svækket, distraheret og splittet i fortiden.

Ophobningen af disse splittede dele af dig selv, vil genforbinde sig ved en accelererende hastighed. Derfor vid, at du vil se dig selv forandres hastigt, og på få uger for nogle af jer, vil du være forfærdet over, hvor meget du er under forandring, hvor drastisk dit liv ændrer sig, og det kan til tider føles, som om du er trådt fra et liv ind i et andet på meget kort tid.

Det er afgørende, at du ærer din krops behov. At du gør, hvad der er nødvendigt nu for at holde din krop stærk, at rense den, at nære den med sunde fødevarer, at give den nok væske i form af ikke-forurenet vand. Bed, mediter. Brug naturens kræfter gennem hellige ceremonier, ritualer og magi til at omdanne disse svækkede dele af dig selv. Hav tillid til naturens ånder, essensen af Fader/Moder Gud og den ubetingede kraftfulde kærlighed, der kommer til dig fra Kilden for at guide dig. Stol ikke kun på fornuft og logik. Der vil være mange gange, hvor din intuition vil give dig informationer, som trodser logik og fornuft. Lyt til dette. Dog vil du skabe en balance mellem hjerte og sind, og det er her, du vil finde din største dømmekraft. Det er her, du vil opdage, hvordan dit formål, din kraft og den almægtige essens, af dit fuldt forbundne selv, tjener dig, og hvordan du vil genkende, hvor dybt alt er forbundet, og hvordan alt i livet er ét.

Når du sidder i naturens stilhed. Stilheden af den skønhed i det, der er omkring dig, hvad enten det er i din have eller på din terrasse eller ethvert andet sted, hvor du føler dig tryg, elsket, sikker og i fred, vil vi være til stede med dig, for at hjælpe dig med at bringe disse energier ind i kroppen og igen forbindes med den sande forståelse af, hvad det betyder, at være forbundet til alt i livet, og hvordan alle er én, og én er det hele.

Så, ædle kære, jeg har givet dig megen information at tænke og tygge på. Vi beder dig om at lytte til vores ord gentagne gange. At læse dem, hvis du foretrækker, og til virkelig at fordøje, hvad vi har sagt. Hver gang du lytter til vores ord eller læser dem, vil du integrere et dybere niveau af denne besked. Del denne meddelelse med andre, spred lyset, samarbejd, foren jer og bliv den kraftfulde bølge af hellig kærlighed og visdom, der viser dem, der stadig er fanget i mørket, at der er en vej til frihed. Men det er ikke din pligt at tvinge dem. Det er kun din pligt at åbne en dør, at præsentere en måde, og så skal du gå foran som et godt eksempel og give dem muligheden for at vælge, og det er sådan, en sand mester vandrer vejen af de autentiske på vejen til frihed.

Må hver og én af jer være velsignet med de højere riger af sand guddommelig forståelse af enheden af alt som er, og må den uendelige evige kilde af lys og kærlighed, visdom og sandhed være ét med dig for altid.

Vid, at vi er med dig hvert skridt ad vejen. Vid, at vi er med dig på alle måder, altid, og at aldrig nogensinde går du alene. Stol på de mange usynlige arme, der holder dig. De mange usynlige hjerter, der elsker dig. Du er i sikkerhed, vær i fred og fejre dette med os.

Jeg er Kuthumi-Agrippa, Konge af Solærkeenglene og jeg hilser og velsigner dig i kærlighed. Adonai.


Du er velkommen til at dele alle fremsendte kanaliseringer, som du lader dig guide

til forsiden