Grøndalsvængets skole, København NV

Hej I som kigger - om forladelse, hvis navnene ikke er korrekte, men jeg skrev det hele efter hukommelsen - og da jeg er 63 i skrivende stund, lader den noget tilbage at ønske..

Skulle nogen af jer få lyst at skrive til mig er der jo kun et at gøre - kom i gang.

Bjørn  Anni  Annita  Annelise  Tommy  -  -  Tove  -  Per Sørensen  -  Finn  Gunner  Annemarie

Preben  Henning   Palle  Helge   -   Eva   Jette   Maj   Hanne  -

Lone  Judith  Verner   -  -   -  Annie Krongart,  Gurli   Bjarne  -   Birthe

Erling, Tommy, Per, Gurli, Birthe, Lone, Annie Krongart

Gunner, Finn, Helge, Per Sørensen, Palle, Hanne, Bjørn, Tove,

Judith, ?, ?, Dorthe, Alex, Bjarne, Henning, Jette

Gunner, Helge, Erling, Palle, Rene, Preben, Henning,

Hanne Jacobsen, Lone, Birthe, Hanne, Tove, Elin, Jette,

Annelise Stenderup, Dorthe, Tommy, Bjarne, Alex, Finn, Maj

Jens Erik, Palle Holm, Fini, Freddie Hansen , Ove, Petersen , Hans,  Per Sørensen, Rene, Per Iversen, Finn Mogensen, Bent Olsson og  Lærer Løje Jørgensen

Jegvan Richard, Flemming Råvig, Verner Nielsen, Tommy, Poul-Erik Stenberg, ??, Lis,  ,Rita,

Bjarne Kragh, Hanne Jacobsen, Anni Meisler, Inger Larsen, Kirsten Elsing, Lillian, Lise Lotte Stenberg, Jette, Alice, Alex Bærtelsen

Tekstboks: Tak for hjælpen til Bjarne Kragh - 2009

Bent     -    ??     -    Alex, Poul Erik

Anthony, Per Iversen, Finn Viberg, Ove, Finn , Sven ,      Lærer Løje Jørgensen

Kirsten,     +++   ,    Lise Lotte Stenberg, Inger Larsen,  Jette Uhlott,  Bente Larsen

 

     

Hvordan finder man gamle venner?

 

 

Prøv her:

 

 

 www.gamle-venner.dk

 

 

eller her:

 

 

http://minbuddy.dk/?page=1&pass=1

 

 

               på www.jubii.dk lover de os at der kommer

en venne-side

 

 

                 

 

 

Her er jeg ca. 45 år

 

 

Grøndalsvængets Skole 1953-54 - du kan skrive til Molleta

Grøndalsvængets Skole

1950-1960

Ordensregler for Grøndalsvængets skole

 • Skole og hjem deler ansvaret for elevernes skolegang.

 • Skolen tolererer ikke mobning, vold eller slagsmål

 • Alle skal møde til tiden

 • Skolen åbnes for eleverne kl. 7.50

 • Eleverne medbringer taske, hvori skolebøgerne transporteres

 • Der skal være bind om bøgerne

 • Penalhus m.m. skal være i orden

 • Eleverne medbringer idrætstøj til idrætstimerne

 • Af sikkerhedsmæssige grunde må eleverne ikke bære smykker i idræt

 • Eleverne medbringer hver dag kontaktbogen, som er det løbende bindeled mellem skole og hjem

 • Eleverne er erstatningspligtige ved beskadigelse af skolens eller kammeraters ejendom

 • Legetøj, mobiltelefoner, smykker m.m. medbringes på eget ansvar. Mobiltelefoner skal være slukket i undervisningstiden, ellers inddrages de og udleveres derefter via kontoret til forældre eller efter en uge til eleven selv.

 • Skolens computere er til undervisningsbrug

 • I hver enkelt klasse har eleverne ansvaret for oprydning og orden. Der kan etableres en dukseordning, men den fritager ikke den enkelte elev for ansvar for orden og oprydning.

 • Efter sidste time stoles op og vinduer lukkes

 • Man må ikke løbe på trapper og gange

 • Cykler skal anbringes i cykelskuret. Cykler anbragt andre steder kan blive fjernet

 • Hjemmet underretter skolen i tilfælde af fravær (gerne pr. telefon – 38349350)

- disse ordensregler fungerede også i 1950-60..:-)

til forsiden

siden er under opbygning